Naše nabídka pro organizace a firmy

Výjimečný projekt!

Náhradní plnění

panacekV posledních letech došlo v české legislativě k řadě změn, jejichž cílem je postupné sladění legislativy České republiky s legislativou Evropské unie. Jednou z těchto změn je zákon č. 435/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti s účinnosti dnem 1.1.2005. Zde je už v evropském duchu zakotven princip solidarity zaměstnavatelů, (tj. podnikatelských subjektů a organizací, zaměstnávajících více než 25 pracovníků) se zdravotně postiženými spoluobčany.

Povinnosti, uložené tímto zákonem, může zaměstnavatel splnit jedním ze tří způsobů (nebo jejich kombinací):

  • Tím, že přijme do pracovního poměru tolik občanů se zdravotním postižením, aby jejich počet činil minimálně 4% z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele.
  • Tím, že od organizace zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS nakoupí výrobky v hodnotě rovnající se sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku násobené povinným podílem zaměstnanců se ZPS v dané organizaci - tzv. náhradní plnění.
  • Pokud nebude zaměstnavatel moci využít ani jedné z obou možností, splní svoji povinnost tím, že do státního rozpočtu odvede za každého zdravotně postiženého spoluobčana, kterého nezaměstná, finanční částku ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy, zveřejněné Statistickým úřadem.

Smyslem zákona však není získat příjmy do státního rozpočtu, ale zapojit co nejvíce zdravotně postižených spoluobčanů do pracovního procesu. A to může provést buď zaměstnavatel sám, pokud zajistí potřebné technické a legislativní požadavky, spojené se zaměstnáváním zdravotně postižených spoluobčanů, nebo svou zodpovědnost přenese na organizace, která jsou již od svého vzniku orientována na tuto problematiku, u kterých nakoupí výrobky nebo služby a tím dojde automaticky ke zvýšení zaměstnanosti v těchto organizacích.

Naše firma zaměstnává více než 50% zaměstnanců zdravotně postižených ve své chráněné dílně a nabízí Vám proto možnost nakoupit u nás výrobky nebo služby, které jsou náhradním plněním a využít tak našeho technického zázemí a zkušeností načerpaných během několikaleté práce se zdravotně postiženými spoluobčany. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme nabídku náhradního plnění, které jsme Vám schopni poskytnout.

 

NAKUPOVAT NAŠE ZBOŽÍ MŮŽETE ZDE: http://zps.cms.cz

 

NABÍZÍME VÁM ROVNĚŽ SLUŽBY NAŠÍ CHRÁNĚNÉ DÍLNY!!